shì | 承旨切
直也。从日、正。凡是之屬皆从是。
AD
𣆞

𣆞

籒文是从古文正。

清代 段玉裁《說文解字注》

直也。
直部曰。正見也。
从日正。
十目燭隱則曰直。以日爲正則日是。从日正會意。天下之物莫正於日也。左傳曰。正直爲正。正曲爲直。五經文字是入曰部。則唐本从曰也。恐非。承𣅀切。𣅀當作紙。十六部。
籒文是。从古文正。
按此知籒篆皆从日。
comments powered by Disqus