óu | 五婁切
齒不正也。从齒禺聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

齱齵也。从齒。禺聲。
五婁切。四部。按二字各本譌亂。今依廣韵正之。
comments powered by Disqus