fànɡ | 薄庚切
曲脛馬也。从足方聲。讀與彭同。

清代 段玉裁《說文解字注》

曲脛馬也。
廣雅曰。趽䟸?也。䟸見上。?俱達切。
从足。方聲。讀與彭同。
薄庚切。古音在十部。
comments powered by Disqus