shū | 所菹切
𤴙
門戶疏䆫也。从疋,疋亦聲。囪象𤴙形。讀若疏。

清代 段玉裁《說文解字注》

門戸靑疏䆫也。
靑字依篇、韵補。於門戸刻鏤爲䆫牖之形。而以靑飾之也。?部曰。疏、通也。薛注西京賦曰。疏、刻穿之也。招䰟。網戸朱綴。刻方連些。古詩曰。交疏結綺䆫。
从疋。
從疋者、綺文相連如足迹相㣫也。
疋亦聲。囱象𤴙形。
囱部曰。在牆曰牖。在屋曰囱。則囱疋爲會意矣。而云象形者、正謂門戸刻文如囱牖也。
讀若疏。
所菹切。五部。
comments powered by Disqus