shū | 所菹切
𤕟
通也。从爻从疋,疋亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

通也。
此與?部疏音義皆同。玉篇引月令。其器?以達。今月令作疏。諸書枎疏字。太玄作枎?。太玄又有?首。轉寫譌作𤕠。
从爻疋。
爻者、刻文相交也。
疋亦聲。
所菹切。五部。
comments powered by Disqus