ɡān | 古寒切
犯也。从反入,从一。凡干之屬皆从干。

清代 段玉裁《說文解字注》

犯也。
犯、侵也。毛詩干旄、干旌假爲竿字。
从一。从反入。
反入者、上犯之意。古寒切。十四部。
comments powered by Disqus