rèn | 而振切
頓也。从言刃聲。《論語》曰:“其言也訒。”

清代 段玉裁《說文解字注》

顿也。
訒顿曡韵。顿之言鈍也。
从言。刃聲。
而振切。十三部。
論語曰。其言也訒。
顏淵篇文。
comments powered by Disqus