hàn | 戶版切
大目也。从目旱聲。
AD
睆

睅或从完。

清代 段玉裁《說文解字注》

大目也。
左傳。宋城者謳曰。睅其目。杜曰。睅、出目。
从目。旱聲。
戸版切。十四部。按鉉本補睆篆。云或睅字。
comments powered by Disqus