huò | 呼哲切
視高皃。从目戉聲。讀若《詩》曰“施罛濊濊”。

清代 段玉裁《說文解字注》

視高皃。
豁目字當作此。
从目。戉聲。
呼括切。十五部。
讀若詩曰施罟濊濊。
許四引衞風此句。而此與罛下作濊濊不誤。水部作𤃴𤃴、大部作𤂾𤂾、宋刻泧泧皆誤也。說詳水部濊下。
comments powered by Disqus