jué | 古穴切
涓目也。从目夬聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:當从決省。

清代 段玉裁《說文解字注》

睊也。
按鍇作睊也。鉉作涓目也。皆誤。假令訓睊、則當與睊字類廁。自眚而下皆系目病。廣韵云。䀗、目患。可以得其解矣。刀部曰。剈、一曰窐也。此睊也當作剈目。謂窐目也。窐、下也。
从目。夬聲。
古穴切。十五部。
comments powered by Disqus