zhù | 章庶切
飛舉也。从羽者聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

飛舉也。
方言曰。翥、舉也。楚謂之翥。郭云。謂軒翥也。西京賦。鳳鶱翥於甍標。
从羽。者聲。
章庶切。五部。
comments powered by Disqus