hàn | 侯榦切
雗鷽也。从隹倝聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

雗鷽也。
三字一句。此與鳥部鶾各物。鳥部曰。雗鷽、山鵲。知來事鳥也。
从隹。倝聲。
侯榦切。十四部。
comments powered by Disqus