chàn | 初限切
羊相厠也。从羴在尸下。尸,屋也。一曰相出前也。

清代 段玉裁《說文解字注》

羊相廁也。
釋名曰。廁、襍也。
从羴在尸下。尸、屋也。
尸者、屋之省。此說从尸之意。初限切。十四部。
一曰相出前也。
相廁者襍廁而居。相出前者、突出居前也。顏氏家訓曰。典籍錯亂。皆由後人所羼。此相出前引伸之義。
comments powered by Disqus