jīnɡ | 子盈切
𪂴
𪁉𪂴也。从鳥青聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𪁉𪂴也。从鳥。靑聲。
子盈切。十一部。按辭章家有單呼鶄者。吳都賦。鶄鶴𪃩鶬。謂四鳥也。
comments powered by Disqus