yuè | 魚厥切
絕也。从刀月聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

絕也。
凡絕皆偁刖。故㓷下云刖鼻也。刖足則爲跀。周禮刖者使守囿。此是假刖爲跀。困九五。劓刖。京房作劓劊。說文劊與刖義同。
从刀。月聲。
魚厥切。十五部。
comments powered by Disqus