jiá | 古黠切
𠜵
齘𠜵,刮也。从㓞夬聲。一曰𠜵,畫堅也。

清代 段玉裁《說文解字注》

齘𠜵、
逗。曡韵。
刮也。
刮者、掊杷也。
从㓞。夬聲。
古黠切。十五部。
一曰𠜵、
逗。
畫堅也。
畫當作劃。劃堅曰𠜵。
comments powered by Disqus