shà | 山洽切
扇也。从竹疌聲。
AD
䈉

箑或从妾。

清代 段玉裁《說文解字注》

扇也。
戸部曰。扇、扉也。扉可開合。故箑亦名扇。方言。扇、自關而東謂之箑。自關而西謂之扇。郭曰。今江東亦通名扇爲箑。按今江東皆曰扇。無言箑者。凡江東方言見於郭注者今多不同。葢由時移世易。士民遷徒不常故也。士喪禮下注曰。翣、扇也。此言經文假翣爲箑也。
从竹。疌聲。
山洽切。八部。
箑或从妾。
妾聲。
comments powered by Disqus