rěn | 而軫切
荵冬艸。从艸忍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

荵冬艸。
三字句。名醫別錄作忍冬。今之金銀藤也。其花曰金銀花。
从艸。忍聲。
而軫切。十二部。
comments powered by Disqus