ɡuǎn | 古玩切
客舍也。从食官聲。《周禮》:五十里有市,市有館,館有積,以待朝聘之客。

清代 段玉裁《說文解字注》

客舍也。
鄭風、大雅傳曰。館、舍也。按館古假觀爲之。如白虎通引于邠斯觀。又引春秋築王姬觀于外。沈約宋書曰。陰館前漢作觀。後漢、晉作館。東觀餘論曰。漢書郊祀志作益壽延壽館。封禪書云。作益延壽觀。漢書衍一壽字耳。自唐以前六朝時。凡今道觀皆謂之某館。至唐始定謂之觀。
从𠊊。宫聲。
古玩切。十四部。
周禮。五十里有巿。巿有館。館有積。㠯待朝聘之客。
遺人職。凡賓客會同師役。掌其道路之委積。五十里有巿。巿有𠊱館。𠊱館有積。鄭云。𠋫館、樓可以觀望者也。以觀望釋館。釋名曰。觀者、於上觀望也。
comments powered by Disqus