tāo | 土刀切
貪也。从食號聲。
叨

饕或从口[𠙵][𠚣]聲。

𧈐

𧈐

籒文饕从號省。

清代 段玉裁《說文解字注》

貪也。从食。號聲。
土刀切。二部。
俗饕。从口。刀聲。
今俗與饕分別異用。
comments powered by Disqus