suì | 胡計切
櫜紐也。从韋惠聲。一曰盛虜頭橐也。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“謂戰伐以盛首級。”

清代 段玉裁《說文解字注》

櫜紐也。
櫜、車上大橐也。紐、系也。一曰結而可解也。
从韋。惠聲。
胡計切。十五部。
一曰盛虜頭橐也。
吕覽。北郭騷吿其友曰。盛吾頭於笥中。奉以託。以白晏子也。退而自刎。其友因奉以託。按託者、橐之假借字。云虜頭者、如函梁君臣之首之類。
comments powered by Disqus