ɡǔ | 公戶切
賈市也。从貝襾聲。一曰坐賣售也。

清代 段玉裁《說文解字注》

賈、
此複舉字之未刪者。
市也。
市、買賣所之也。因之凡買凡賣皆曰市。賈者、凡買賣之偁也。酒誥曰。遠服賈。漢石經論語曰。求善賈而賈諸。今論語作沽者、假借字也。引伸之凡賣者之所得、買者之所出、皆曰賈。俗又別其字作價。別其音入禡韵。古無是也。
从貝。襾聲。
公戸切。五部。
一曰坐賣售也。
六字葢淺人妄增。司市注。通物曰商。居賣物曰賈。居賣物、謂居積物亦兼賣之也。居非謂坐。此以坐與下行相對。又贅以說文所無之售字。殊無文理。
comments powered by Disqus