qiú | 巨畱切
以財物枉法相謝也。从貝求聲。一曰戴質也。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯財物枉法相謝也。
枉法者、違法也。法當有罪、而以財求免、是曰賕。受之者亦曰賕。吕㓝。五過之疵惟來。馬本作惟求。云有請賕也。按上文惟貨者、今之不枉法贓也。惟求者、今之枉法贓也。
从貝。求聲。
形聲包會意。巨畱切。三部。
一曰載質也。
載各本作戴。今依韵會正。謂載質而往求人偁貣也。質謂以物相贅。
comments powered by Disqus