yōu | 於求切
鄧國地也。从邑憂聲。《春秋傳》曰:“鄧南鄙鄾人攻之。”

清代 段玉裁《說文解字注》

鄧國地也。
左傳桓九年。楚子使道朔將巴客以聘於鄧。鄧南鄙鄾人攻而奪之幣。杜曰。鄾在今鄧縣南、沔水之北。後志曰。鄧有鄾聚。水經注曰。淯水又南徑鄧塞東。又徑鄾城東。古鄾子國也。葢鄧之南鄙也。
从邑。憂聲。
於求切。三部。
comments powered by Disqus