wàn | 五患切
𦵹也。从艸亂聲。八月薍爲葦也。

清代 段玉裁《說文解字注》

𦵹也。从艸。亂聲。
五患切。十四部。
八月薍爲?。葭爲葦。
各本脫?葭爲三字。今補正。按此正申明未秀爲𦵹旣秀爲?之恉。八月、秀之時也。言葭爲葦者、類言之也。豳詩八月?葦傳云。薍爲?、葭爲葦。謂至是月而薍秀爲?、葭秀爲葦矣。許正用毛語。
comments powered by Disqus