biàn | 皮變切
喜樂皃。从日弁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

喜樂皃。
小雅。弁彼鸒斯。傳曰。弁、樂也。此昪之假借也。釋詁、詩序皆云。般、樂也。般亦昪之假借也。古三字同音盤。故相叚借如此。昪其正字而尠用之者。
从日。
从日者、熙熙如春登臺之意。
弁聲。
皮變切。十四部。
comments powered by Disqus