yuàn | 於阮切
轉臥也。从夕从卪。臥有卪也。

清代 段玉裁《說文解字注》

轉臥也。
謂轉身臥也。詩曰。展轉反側。凡夗聲、宛聲字皆取委曲意。
从夕卪。
會意。
臥有卪也。
釋从卩之意。卪節古今字。於阮發。十四部。
comments powered by Disqus