liánɡ | 呂張切
米名也。从米,梁省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

禾米也。
各本作米名也。今正。古訓詁多不言某名。如毛傳但言水也、山也、艸也、木也皆是。上文粟與米皆兼禾黍言。粱則專爲禾米。故別言之。淺人不得其解。乃刪禾字矣。生曰苗。秀曰禾。?實幷刈曰禾。其實曰粟。粟中人曰米。米可食曰粱。禮經。簠陳稻粱。簋陳黍稷。聘禮。米百筥。設於中庭。十以爲列。黍粱稻皆二行。稷四行。內則。飯黍、稷、稻、粱、白黍、黃粱。食醫。六食。犬宜粱。喪大記。君用粱。大夫用稷。士用粱。凡黍稷稻之米無別名。禾之米則曰粱。自䊪以至於侍御皆粱也。小雅黃鳥。無啄我粟。兼禾黍言之。二章言粱。三章言黍。其目也。粟言連秠。粱黍言米。又其別也。
从米。梁省聲。
吕張切。十部。
comments powered by Disqus