bàn | 蒲莧切
瓜中實。从瓜辡聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

瓜中實也。
衞風。齒如瓠棲。釋草及毛傳曰。瓠棲、瓠瓣也。瓜中之實曰瓣。實中之可食者當曰人。如桃杏之人。
从瓜。辡聲。
蒲莧切。古音葢在十二部。
comments powered by Disqus