chài | 楚懈切
瘉也。从疒𢀩聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

瘉也。
通作差。凡等差字皆引伸於瘥。
从𤕫。𢀩聲。
楚懈切。又才他切。十七部。
comments powered by Disqus