fén | 浮分切
雜香艸。从艸賁聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

襍香艸。
當作襍艸香。葢此字之本義。若有蕡其實。特假借爲墳大字耳。
从艸。賁聲。
浮分切。十三部。
comments powered by Disqus