fēn | 甫文切
別也。从八从刀,刀以分別物也。

清代 段玉裁《說文解字注》

別也。从八刀。
會意。
刀㠯分別物也。
此釋从刀之意也。甫文切。十三部
comments powered by Disqus