shēn | 所臻切
二山也。凡屾之屬皆从屾。

清代 段玉裁《說文解字注》

二山也。
此說義而形在是。如𤤴之例。
凡屾之屬皆从屾。闕。
此闕謂闕其讀若也。今音所臻切。恐是肊說。
comments powered by Disqus