yín | 魚音切
𠪚
崟也。一曰地名。从厂敢聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

崟也。
崟者、山之岑崟也。
一曰地名。
葢公羊傳殽之嶔巗是也。嶔葢卽𠪚字。
从厂。𣪏聲。
魚音切。古音在八部。隸作𠪚。
comments powered by Disqus