hài | 矦楷切
驚也。从馬亥聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

驚也。从馬。亥聲。
侯楷切。古音在一部。經典亦作駴。戒聲亥聲同在一部也。
comments powered by Disqus