nóu | 奴豆切
怒犬皃。从犬需聲。讀若槈。

清代 段玉裁《說文解字注》

怒犬皃。从犬。需聲。讀若槈。
奴豆切。又乃矦切。四部。或作𤟦者、譌字也。
comments powered by Disqus