jué | 古穴切
權詐也。从心矞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

權詐也。
此與言部譎音義皆同。葢彼以言、此以心。
从心。矞聲。
古穴切。十五部。
comments powered by Disqus