mán | 母官切
魚名。从魚曼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鰻魚也。
亦二篆相比近。而不言爲一。葢許於此等在疑信之閒。
从魚。曼聲。
母官切。十四部。
comments powered by Disqus