chè | 恥列切
軍法以矢貫耳也。从耳从矢。《司馬法》曰:“小罪聅,中罪刖,大罪剄。”

清代 段玉裁《說文解字注》

軍法㠯矢毌耳也。从耳矢。
會意。恥列切。十五部。
comments powered by Disqus