chè | 丑格切
裂也。《詩》曰:“不𡍩不疈。”从土㡿聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

裂也。
裂者、繒餘也。因以爲凡隙之偁。
从土。㡿聲。
丑格切。古音在五部。讀如託。
詩曰。不𡍩不疈。
大雅生民文。今詩作副。許作?者、所據用籒文也。毛傳曰。不坼不副、言。易也。
comments powered by Disqus