yàn | 於甸切
嬿
女字也。从女燕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

女字也。
毛詩。燕婉之求。傳曰。燕、安。婉、順也。韓詩作嬿婉。嬿婉、好皃。見西京賦注。
从女。燕聲。
于甸切。十四部。
comments powered by Disqus