è | 於革切
笑也。从口亞聲。《易》曰:“笑言啞啞。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𥬇也。
馬融曰。啞啞、𥬇聲。鄭云。樂也。
从口。亞聲。
於革切。古音在五部。按字林云。謚𥬇聲。呼益反。此由𥬇言啞啞字音形皆變而云然。啞俗訓爲瘖。幺下切。
易曰。𥬇言啞啞。
震卦辭。
comments powered by Disqus