rèn | 女鄰切
繟繩也。从糸刃聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

單繩也。
單各本及集韵作繟。非其義。李文仲字鑒作繹。今依廣韵、佩觿作單。太平御覽引通俗文曰。合繩曰糾。單展曰紉。織繩曰辮。大繩曰絚。釋玄應引字林單繩曰紉。單對合言之。凡言綸言糾皆合三股二股爲之。紉則單股爲之。玉篇曰。紉、繩縷也。展而續之。方言曰。䌪、𠟪、續也。楚謂之紉。葢單股必以他股連接而成。離騷曰。紉秋蘭以爲佩。注。紉、索也。內則。紉鍼請補綴。亦謂綫接於鍼曰紉。
从糸。刃聲。
女鄰切。古音在十三部。
comments powered by Disqus