rèn | 而振切
礙車也。从車刃聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

所㠯礙車也。
所㠯二字今補。玄應時已失之。離騷朝發軔於蒼梧。王逸曰。軔、支輪木也。
从車。刃聲。
而振切。十三部。字林如戰反。按此篆大徐在輮篆之前者、輮下?譌作軔。遂先之以軔也。
comments powered by Disqus