róu | 耳由切
蛭蝚,至掌也。从虫柔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蛭蝚、
逗。
至掌也。
釋蟲文。郭云。未詳。本艸經。水蛭味鹹。一名至掌。是名醫謂卽水蛭也。
从虫。柔聲。
耳由切。三部。
comments powered by Disqus