wēi | 烏恢切
水曲,隩也。从𨸏畏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

水曲也。
各本作水曲隩也。今依西都、海賦二注訂。
从𨸏。畏聲。
烏恢切。十五部。
comments powered by Disqus