xūn | 許云切
醉也。从酉熏聲。《詩》曰:“公尸來燕醺醺。”

清代 段玉裁《說文解字注》

醉也。
謂酒氣熏蒸。
从酉。熏聲。
聲字當刪。許舉會意包形聲耳。許云切。十三部。
詩曰。公尸來燕醺醺。
大雅鳬鷖文。今詩作來止熏熏。上四章皆云來燕。則作燕宜也。醺醺恐淺人所改。毛傳。熏熏、和悅也。許以來燕熏熏釋此篆之从酉熏。正與釋寷、釋䕻、釋㓝、釋庸之引易同例。此亦引經釋會意之例也。學者不悟久矣。
comments powered by Disqus