zuì | 將遂切
卒也。卒其度量,不至於亂也。一曰潰也。从酉从卒。

清代 段玉裁《說文解字注》

卒也。卒其度量不至於亂也。
以曡韵爲訓。
从酉卒。
此以會意包形聲。卒亦聲也。將遂切。十五部。
一曰酒潰也。
此別一義。潰當爲漬之誤。若今醉蠏、醉鰕之類。
comments powered by Disqus