suān | 素官切
酢也。从酉夋聲。關東謂酢曰酸。
AD
𨢽

𨢽

籒文酸从畯。

清代 段玉裁《說文解字注》

酢也。
月令。春三月、其味酸。鴻範。曲直作酸。
从酉。夋聲。
素官切。十四部。
籒文酸。从畯。
畯聲也。
comments powered by Disqus