juàn | 居券切
𢍏
摶飯也。从廾釆聲。釆,古文辦字。讀若書卷。

清代 段玉裁《說文解字注》

摶飯也。
𢍏摶曡韵曲禮。母摶飯。
从廾。釆聲。釆、古文辨字。
釆下云。辨别也。此云釆古文辨。互相足。
讀若書卷。
俱劵切。十四部。
comments powered by Disqus